Skip to main content
Category

Food Concept & Brands

Regeneratieve en biologische food merken

By Food Concept & Brands, Food Trend & Inspiration


De meeste food marketeers voelen het aankomen; de landbouw gaat veranderen. Met minder chemie, minder impact op klimaat, zuiniger met water etc. Maar wat kan jij als food marketeer binnen deze verandering betekenen? Je bent waarschijnlijk geen landbouwkundig expert, maar toch kan je veel bijdragen.

Wie gaat de kosten van de landbouwtransitie betalen?

>We kunnen er lang of kort over praten, maar uiteindelijk wil iedereen eten en drinken dat met zo min mogelijk schade voor de planeet gemaakt wordt. Daar bestaat geen discussie over. Waar wel discussie over bestaat; is wie gaat die transitie betalen? Natuurlijk wordt er naar overheden gekeken, zullen enkele landouwleveranciers oprecht meedenken met hun boerenklanten maar heel belangrijk is ook de bijdrage van de consument. De consument moet het waard vinden om voor een lekker en gezond product iets meer neer te leggen, zodat de boer wordt beloond voor zijn inspanningen. En dat is precies waar wij marketeers, merkbouwers en food designers aan boord stappen. Het is onze missie om meer food merken te bouwen die regeneratieve of meer duurzame landbouw in het hart hebben en waar de consument met liefde de prijs voor betaald. Want is dat niet de essentie van merkontwikkeling; meerwaarde creëren voor je klant en het bedrijf?

Regeneratief en biologisch merk positioneren

Wij hebben al vele food merken helpen positioneren. De laatste jaren zien we dat meer biologisch en/of regeneratieve food merken met een duurzame visie op landbouw zich tot ons wenden om hun betere landbouw praktijken in het licht te zetten. Om de voordelen beter te communiceren en helder te maken voor de consument. En wij geloven dat dat pas het begin is. Wij voorzien dat de komende jaren regeneratieve food marktontwikkeling een groot thema zal worden. We hebben er al een workshop over gegeven tijdens de Biokennis week 2024, maar ook in dit blog vertellen we je graag hoe je een regeneratief merk kunt bouwen.

Net als bij een algemeen merk positioneringstraject, doorlopen we hierbij 5 stappen. Echter bij regeneratieve merkontwikkeling zit er een duidelijk ambitie bij; we willen onze verbinden met de landbouwparktijken achter het merk en de producten waarbij een filosofie van herstellen, vernieuwen en revitaliseren centraal staat. Uitgangspunt is om de aarde beter achter te laten voor nieuwe generaties. En hier niet op een technische manier over te verhalen, maar veel meer vanuit de waarden en emoties die hieruit voortvloeien.

Verbinding merk, landbouw en smaak

Centraal binnen onze regeneratieve food merkmethodiek staat de verbinding van het merk, de landbouw en smaak. Een merk kan nog zo gezond of duurzaam zijn, als het geen geliefde smaak en duidelijke smaakbeloftes heeft zal het geen succes worden. Maar gelukkig heeft regeneratief boeren vele mooie smaakverrassingen in zich verscholen.

Inspirerende voorbeelden

Zo zien we de eerste merken al verschijnen die regeneratieve landbouw of biologisch centraal hebben staan in hun positionering. We delen er graag een paar ter inspiratie.
>- Hooidammer: Een merk dat getransformeerd is van eendimensionaal biologisch naar een merk dat actief streeft naar een grotere biodiversiteit rond de weilanden. Een rijker weideleven vertaalt zich in een meer diverse kruidengroei, die de melk verrijken en de smaak van de kaas rijker en voller laat worden. De nieuwe positionering kan worden samengevat als ‘vol leven, vol smaak’. Deze positionering wordt tot leven gebracht door een verpakkingsontwerp dat gebruik maakt van zeer gedetailleerde illustraties van de 3 ecosystemen rond de weide, waarop niet de bekende koeien prijken maar insecten, onkruid, amfibieën en vogels.


Farmbrother Koekjes: Verrukkelijke koekjes voor een gezondere bodem. Gemaakt van 100% biologische ingrediënten die rijk zijn aan voedingsstoffen en smaak. Voor elk pak verkochte koekjes wordt een stukje aangetaste en gedegradeerde landbouwgrond geregenereerd in gezonde, biologische landbouwgrond.
– Anheuser Busch: een biologisch biermerk dat het voortouw heeft genomen met een ‘contract for change’, waarbij boeren de kans krijgen om over te stappen op biologische praktijken. Ze bieden een gegarandeerde afzetvan het biologische graan na de transitie. Zie hier een prachtige film over de overgang die ze bewerkstelligen. https://www.youtube.com/watch?v=N-3qvzNLCOc
Goodsam Foods is een merk van chocolade, noten en koffie met een productieketen die is gecentreerd rond regeneratieve landbouw met kleine boeren en inheemse gemeenschappen die al duizenden jaren regeneratieve praktijken gebruiken. Ze richten zich op ‘climavores’, consumenten die voedingsmiddelen kiezen op basis van hun impact op het milieu.
Plus retail is een voorbeeld van een retailermerk die het lef heeft om een aantal biologische producten zoals zuivel, aardappelen en uien te prijzen op hetzelfde niveau als hun niet-biologische equivalenten, terwijl ze de boeren een fatsoenlijke biologische prijs betalen.

Landbouwpraktijken kunnen regeneratief, biologisch, duurzaam etc. genoemd worden… we gebruiken ze hier door elkaar omdat ze allemaal bijdragen aan onze zoektocht naar betere en gezonde landbouw. We zijn ons ook bewust van het misbruik van de term ‘regeneratief’ voor greenwashing praktijken. Dat is natuurlijk niet onze bedoeling. Met deze blog willen wij bereiken dat food merken zich meer gaan verbinden met de landbouwpraktijken achter hun merk en daar een oprechte verbetering in willen nastreven.

Wil jij jouw biologische of regeneratief merk krachtiger en meer betekenisvol positioneren. Neem dan gerust contact op. We helpen je graag!

Photo credits Pexels:  Wendy Wei

Co-innovatie in food door klant en leverancier

By Food Concept & Brands, Food Trend & Inspiration

Steeds vaker werken klanten en leveranciers samen om door de keten heen tot innovatie te komen. Ook in food zien we dat retailers en producenten frequenter de krachten bundelen om met hun leveranciers van ingrediënten, verpakkingen, machines of agrarische toeleveranciers om tot vernieuwing te komen. Het initiatief tot co-innovatie kan zowel van klanten als leveranciers komen. Hier delen we een aantal tips en stappen om op een gestructureerde wijze tot co-innovatie te komen.

Samen kan je meer

Samen weet en kun je natuurlijk meer dan alleen! Een belangrijk vertrekpunt is dan ook dat beide partijen hun kennis en expertise op tafel leggen. Vanuit dit gezamenlijk kennisfundament en vertrouwen kunnen dan de stappen gemaakt worden naar vernieuwing. Vaak sneller, kosten-efficiënter, meer multidisciplinair en baanbrekend.

Het Albert Heijn verspakket, een succesvolle co-innovatie

Een voorbeeld van een zeer geslaagde co-innovatie is het verspakket van Albert Heijn die door de retailer en groenteleverancier Bakker Barendrecht gezamenlijk is ontwikkeld. Wij faciliteerden deze innovatiereis als onafhankelijke en objectieve derde partij. Via een gestructureerde maar zeer inspirerende aanpak creëerden we de nieuwe versbox, die vandaag de dag door meer dan 1/3 van de Nederlandse huishoudens is geadopteerd en behoort tot één van de meest succesvolle voedselinnovaties van het laatste decennium. Lees hier meer over deze case.

Het verspakket; een succesvolle co-innovatie van Bakker Barendrecht en Albert Heijn

Maar hoe organiseer je zo’n gezamenlijke innovatie-inspanning?

Een dergelijke gezamenlijke inspanning vraagt echter wel om een goed doordacht plan en innovatietraject, waarbij de intenties, verwachtingen, uitgangspunten, stappen en inspanningen voor beide partijen van tevoren helder zijn. Deze 4 punten zijn hierbij essentieel:

1.Het formuleren van een strategische scope. In welk speelveld wil je samen met strategische partners innoveren. Gaat het hier om productinnovatie, proces innovatie of een specifieke technologie?

2. Met welke partijen wil je kennis delen en in vertrouwen samen werken?

3. Wat is het gezamenlijke doel dat je beide partijen willen behalen? En hoe verhouden de onderliggende doelen zich ten opzichte van elkaar.

4. Het opzetten van het gezamenlijke innovatie-traject. Hoe bundel je de kennis en kom je tot echt vernieuwende ideeën en concepten?

Onafhankelijke facilitator

Wat betreft punt 4 kan het raadzaam zijn hier een onafhankelijke, derde expert voor in de arm te nemen. Food By Design heeft de laatste jaren steeds vaker als een onafhankelijke derde dit soort innovatietrajecten gefaciliteerd. Door Corona hebben we ontdekt dat dit ook digitaal goed kan plaatsvinden met online whiteboards waarop deelnemers uit de hele wereld hun ideeën kunnen plakken. Naast het stappenplan is de sfeer van de groep een belangrijke. Het zijn per slot van rekening twee verschillende bedrijfsculturen die in een dergelijk project samen komen. Vertrouwen, optimisme, openheid en veiligheid zijn belangrijke elementen om zorg voor te dragen.

Goed doordacht innovatietraject

Net als bij ieder ander innovatieproces is een zorgvuldig vormgegeven traject van belang. Kennis moet allereerst verzameld en gedeeld worden, aanvullende inspiratie ingebracht. Van groot belang zijn de wensen van de eindgebruiker, de consument. Weten hoe de manier van eten kopen, bereiden, consumeren en eervaren veranderd is voor alle spelers in de food-keten van belang. Met een inspirerende food trend presentatie starten wij dan ook menig food co-innovatie traject.

Samen waarde creëren

Daarna wisselen divergent en convergent denken elkaar af en zijn er belangrijke mijlpalen waarin gezamenlijke gekozen wordt welke kansen en ideeën geselecteerd worden om in een volgende fase verder uit te werken. Aan het einde van dergelijke trajecten moeten goede afspraken gemaakt wie welk stuk uitwerkt en hoe opbrengsten, rechten en risico’s verdeeld worden. Geheimhouding en exclusiviteit zijn natuurlijk ook een belangrijk aspect van dit soort overeenkomsten. Maar het belangrijkste is om uiteindelijk met een innovatieve vondst nieuwe waarde te creëren voor beide partijen.

Zelf co-innoveren met klanten of leveranciers?

Bent u nieuwsgierig hoe een dergelijk co-innovatie traject er voor u uitziet? Neem dan gerust contact met ons op. Wij zullen u uitleggen welke mogelijkheden wij voor u zien. Kijk ook eens op de site www.foodbydesign.nl Vanuit deze entiteit worden de meeste van dergelijke trajecten georganiseerd.

 

 

Digitale brainstorm sessie

By Food Concept & Brands

 

Veel innovatie- of merkpositioneringsprojecten beginnen normaliter met een ideation – of brainstormsessies waar mensen live aan de slag gaan in een (inspirerende) ruimte. Vandaag de dag, in coronatijden, is dat helaas niet toegestaan. Maar niet getreurd, we hebben onze manier van werken in dergelijke creatieve, marketing- en innovatieprojecten aangepast. En dat bleek verrassend effectief!

> Aan het einde van deze blog vind je een gratis te downloaden mini-gids ‘hoe organiseer je een digitale brainstorm sessie?’.

Je zou kunnen denken dat goede ideeën pas kunnen ontstaan als mensen fysiek bij elkaar zijn en energiek de kamer met ideeën vullen. Wachtend op dat briljante Eureka-moment. Maar werkt het echt zo?

Goede voorbereiding is cruciaal

Als food- en merk innovators hebben we vele creatieve sessies gefaciliteerd. En om eerlijk te zijn, die spontane briljante ingevingen komen maar zelden voor. Goede ideeën zijn vaak het werk van een degelijke voorbereiding. Een opzet die bestaande ideeën verzamelt en combineert met nieuwe, frisse ideeën. Ingebracht door zorgvuldig uitgenodigde externe deskundigen, een inspirerende lezing of goed stimulusmateriaal. En na de sessie moeten deze ruwe diamanten gepolijst worden door ze op een impactvolle en inspirerende manier te definiëren, ze in de context van een strategie te plaatsen en ze een stapje verder te brengen reeds een aantal toekomstige verschijningen tot leven te brengen. Kortom, achter de schermen wordt veel werk verzet.

Hoe ontstaan ideeën eigenlijk?

Daarnaast is het interessant om echt eens stil te staan hoe de ultra-creatievelingen tot hun ideeën komen. In het algemeen werken ze niet in groepen. De schrijver, de muziekcomponist, de reclamemaker en de restaurantkok vinden hun inspiratie en geniale ideeën vaak in hun eentje of hooguit in duo’s. Dit principe is een belangrijk aspect in de manier waarop we onze vernieuwde online brainstormsessies hebben her-ontworpen.

maximaal creativiteit bij digitale sessie

Om de volledige creativiteit uit digitale sessies te halen, hebben we een evenwichtige mix gemaakt van solitude versus saamhorigheid, divergent versus convergent denken en analyse versus synthese. Zoals altijd gebruiken we design thinking methodes en tools om deelnemers te voeden met inspirerende inzichten en visuele creatieve technieken aangevuld met hup van state-of-the-art digitale toepassingen.

Innovatieplannen niet vertragen

Wil jij je innovatieplannen niet vertragen? … lees dan hier over de verschillende workshops die we aanbieden. Weet dat we deze workshops altijd aanpassen aan uw precieze vraag, organisatie en categorie:

Soorten digitale workshop

Digitale food ideation workshop –  laat je voeden door onze inspirerende op maat gemaakte food trend inspiratie, brainstorm online, genereer ideeën in solitude, bouw op elkaar door, breng ze samen en selecteer de allerbeste.
Digitale food concepting workshop – breng reeds bestaande ideeën een stap verder in meer, concrete concepten met onze unieke Food by Design concepting tool. Laat u inspireren door onze visuele & digitale beeldenstorm en vul ons beproefde conceptformat in om uw toekomstige concepten te bepalen.
Digitale Food merk positionering workshop – vind relevantie, betekenis en doel voor je merk door onze 5-stappen inspirerende brand positioning workshop. Verbind de buiten- en binnenwereld, kies je doelgroep, denk in woord en beeld en vang je positionering digitaal op met ons Food by Design positioneringsmodel.

 

Effectief en efficiënt

Het goede nieuws is dat deze workshops even creatief zijn qua output, maar efficiënter en sneller dan de traditionele workshops. Ze zijn ook ideaal voor groepen die vanuit verschillende plaatsen over de hele wereld werken. Dat scheelt een hoop reistijd, kosten en de daarmee gepaarde milieubelasting!

 

Gratis mini-guide

Gratis mini-gids over het organiseren van een online brainstorm
Wilt u zelf een online brainstormsessie organiseren? Download dan gratis onze mini-gids Online-brainstorm-FoodByDesign-gecomprimeerd. In deze mini-gids vind je onze belangrijkste learnings van het afgelopen jaar en veel praktische tips.

Download onze gratis digitale brainstorm handleiding door boven in de link te klikken

Contact

Heb je liever wat begeleiding, neem dan gerust contact met ons op. Samen komen we dan tot de ideale opzet voor jouw sessie om tot innovatie of een scherpere merkpositionering te komen. Neem ook eens een kijkje op www.foodbydesign.nl vanuit deze entiteit helpen we steed meer food bedrijven.

Digitale food innovatie

By Food Concept & Brands, Food Design & Packaging

Tot voor kort liep de aankoop van eten en drinken online achter bij andere markten zoals mode, speelgoed, consumentenelektronica etc.

Maar door Corona, zien we nu ook in food een versnelling in het digitaal boodschappen doen. Enerzijds omdat consumenten de fysieke winkels mijden en nú wel massaal online bestellen. Anderzijds omdat bedrijven zich nu meer dan ooit realiseren dat het digitale kanaal extra afzetkansen creëert. Om te begrijpen of dit een structurele verandering is in ons aankoopgedrag van eten en drinken, leek het ons een goed moment een blog te wijden aan digitale food innovatie.

Digitale food innovatie wordt steeds belangrijker

Dat digitalisering gaande is, is geen nieuws meer. In onze trendpresentaties en innovatietrajecten komt deze ontwikkeling steevast aan bod. Maar we moeten daarbij wel opmerken dat food achterloopt bij andere branches. En dat is interessant om over na te denken. Hoe komt dat? En waar moeten we dan rekening mee houden als we die achterstand blijvend willen inhalen?

Waarom ligt food achter?

Naar ons idee liggen daar twee redenen aan ten grondslag. De eerste is dat eten en drinken meer sensorisch is dan veel andere producten en services. Je wilt het niet alleen zien, maar ook proeven, ruiken en voelen. De tweede ligt in het feit dat de digitale specialisten vaak erg applicatie-gericht zijn terwijl food om een holistische aanpak vraagt waar sensoriek en emotie samen moeten komen met technologie. En eigenlijk is die technologie geen doel op zich maar een middel om invulling te geven aan de food behoeften van een consument

Food is multi-sensorisch

Meer dan welke categorie ook, worden bij voeding alle zintuigen aangesproken. Bij het inkopen ruiken we aan een suikermeloen, knijpen we in een avocado en kijken we of voorgesneden botersla al bruine randjes heeft. Eten is bederfelijk, en wij zijn door de natuur uitgerust met veel sensoren om dat waar te nemen. On-line hebben we daar weinig aan, want hoewel de ene stofzuiger niet veel verschilt van de ander met hetzelfde modelnummer is elke appel anders. Ook voor meer bewerkte producten gebruiken we onbewust veel indicatoren om te bepalen of het product ‘lekker’ is, is het brood niet te donker gebakken, is die wrap niet zompig door zijn beleg en is de yoghurt niet klonterig? Het lastige van online food aanbieden, is dat je nooit het product kunt laten zien dat de consument daadwerkelijk koopt. Het is een plaatje van het ideale product, maar niet die ene appel of dat ene brood dat de consument daadwerkelijk koopt.

Online merkvertrouwen in anders dan offline

Dus het gaat het bij digitale food retail nog meer om vertrouwen. En daar komt dan direct ook het belang van food merken om de hoek kijken. De eerste food merken zijn in het begin van de 20e eeuw ontstaan. Hun succes lag vooral in het enerzijds op grote schaal kunnen produceren voor een lagere prijs, maar anderzijds door het garanderen van de voedselveiligheid die toen nog veel te wensen over liet. De parallel is mooi door te trekken naar deze tijd. Ook nu hebben we te maken met nieuwe technologie, en ook nu vraagt dat om een nieuw soort vertrouwen. Daar ligt de missie van food merken die ook in de digitale wereld een rollen wil spelen.

Het ontwerpen van de online food klantreis

Digitale food innovatie begint dan ook met het in kaart brengen van de klantreis van on-line eten en drinken en die is dan ook heel anders dan in de fysieke wereld. En anders dan bij het kopen van een relatief dure tuinset of het kiezen van een opleiding, stopt men minder tijd in vooronderzoek. Eten en drinken kopen doet men veel vaker, en daardoor spelen gewoonten een grotere rol dan bij andere categorieën. Hoewel de customer journey per product verschilt, zijn er wel twee belangrijke te benoemen om uit te lichten.

  • De geplande maaltijd klantreis – Essentieel hierbij is enerzijds weten hoe mensen inspiratie opdoen hun maaltijden samenstellen, wat hun gewoontes zijn en welke criteria qua gemak, gezondheid en prijs zij kennen, en vervolgens hierop hun inkopen baseren.
  • Impuls aanknopen – op het moment van winkelen verleid worden om iets spontaans en ongepland te kopen.

Die twee belangrijke customer journeys zijn interessant om door te denken in de digitale wereld want vragen online om verschillende benaderingen dan offline. Door goede online communicatie en design van website en shops kan hierop worden ingebroken en kan men in de cirkel van overweging komen. Online-communicatie speelt daarbij een belangrijke rol.

Digitale food innovatie begint bij ‘digital appetite’

Bij elke digitale innovatie of uiting is het belangrijk om naast het opwekken van vertrouwen ook ‘appetite’ op te wekken. En ook hier zijn de spelregels anders in het digitale domein. Doordat veel sensorische clues online vervallen is de ‘visual appetite’ ultra belangrijk. En hier schort het nog bij vele online food iniatieven. Veel online retailers en bezorg sites zijn steriel witte pagina’s met oneindig veel producten. Vaak klein in beeld gebracht, met onleesbare verpakkingen. Deze mono-sensorische, hoog visuele omgeving vraagt om andere design principes.

Ander verpakkingsdesign

Zo zullen verpakkingen bijvoorbeeld anders ontworpen moeten worden om op te vallen in de digitale omgeving. Met minder detail en lekker ‘bold’. En hoewel de verpakking online misschien nog minder ruimte geeft, is er wel de mogelijkheid om verhalen te vertellen over de origine, gezondheid en duurzaamheid.

Visuele smaakrijkdom

Het draait bij digitale innovatie dus allemaal om visueel smaakmakend design. In webshops, communicatiecampagnes, delivery websites en verpakkingsdesign. Maar hoe doe je dat?

Dat kan op vele manieren, maar vraagt om groot detail, precisie en ook een zekere flair. Zo kan bijvoorbeeld het tonen van diepe kleuren wijzen op rijke smaken, door af en toe wat slordige krummels in beeld te brengen die een krokante broodkorst communiceren of door grill strepen op geroosterde worteltjes sterker aan te zetten om een zoete gekarameliseerde smaak tot leven te laten komen. De mogelijkheden zijn eindeloos, maar er komt een groot gevoel bij kijken. En ook de frequentie is belangrijk, het moet een eindeloze flow van inspiratie zijn. Grappig genoeg zien we enkele food bloggers en instagrammers dat heel goed doen, maar zien we juist dat merken en bedrijven daar nog zoekend zijn. Daarbij gaat het niet alleen om de content zelf maar ook van de organisatie van die continue flow aan inspiratie en communicatie. Welke mensen heb je hiervoor nodig en hoe werken die samen?

Organisatie van digitale food innovatie

En dat brengt ons ook tot het laatste punt. De mensen die de digitale transitie gaan daadwerkelijk gaan realiseren. Hier zal bovenal interdisciplinair gewerkt moeten worden. Eigenlijk zijn er vele disciplines nodig om een goed team te vormen. Het is absoluut niet alleen de verantwoordelijkheid van de IT-afdeling of een eenmalig klus voor een digitaal bureau. Vanuit de merkstrategie zal eerst bepaald moet worden wat men wil realiseren. Waar de kansen liggen en hoe daar structureel invulling aangegeven kan worden. Waarde creëren voor de gebruiker staat centraal. Vanuit daar kunnen customer journey uitgewerkt worden naar alle ‘touchpoints’ van merk en gebruiker. Dat zal enerzijds een vaste plaats hebben op het internet en anderzijds rond zwerven om de juiste doelgroepen op relevante momenten te treffen. Daarbij zijn merkbetrouwbaarheid en ‘appetite raising’ design geheime wapens op succes in digitale food innovatie.

One-stop shop met een team van experts

Als food innovatie experts helpen wij merken steeds vaker met digitale innovatie. Hierbij zetten we het merk en de strategie voorop. Vanuit daar werken we de customer journey uit en bepalen we welke touchpoints vorm gegeven moeten worden. Da doen we met een multidisciplinair team. Samen met mensen uit jouw organsiatie, maar voor de zekerheid hebben wij ook een team klaar staan en zo willen we een one-stop shop aanbieden en het makkelijker maken om multi disciplinair te werken. In ons digitale food team zitten experts op het gebied van:

  • online & retail branding
  • Product en conceptinnovatie
  • E-commerce
  • Online communicatie en sociale media
  • Food styling en food fotografie
  • Verpakkingsontwerpers en grafisch ontwerpers
  • Sales stategie
  • Logisitiek

Nu online in food door breekt, is het belangrijk niet te lang te wachten en de boot te missen. Benieuwd hoe digitale innovatie kansen biedt om jouw food merk te versterken, nieuwe business modellen te ontwikkelen en nieuwe afzetmarkten te vinden? Bel ons dan, dan kunnen we in een vrijblijvend gesprek de mogelijkheden verkennen.

 

Foto credits: Unsplash en Crisp

Het ontwikkelen van een krachtig food concept

By Food Concept & Brands, Food Design & Packaging

Natuurlijk moet een product of gerecht lekker smaken. Maar vandaag de dag is er echt meer voor nodig om succesvol te zijn in de hoog competitieve food markt. Eten en drinken moet steeds vaker ergens voor staan en een verhaal vertellen. Een goed food concept ontwikkelen brengt het product of het gerecht naar het niveau van een bijzondere ervaring. Eentje die het herhalen waard is, die je zintuigen prikkelt en die een herinnering vormt. Om dat te verwezenlijken is het ontwikkelen van een concept een beproefde strategie. Maar wat is een food concept eigenlijk en hoe ontwikkel je dat?

In co-creatie hebben we samen met AH ‘het verspakket’ concept ontwikkeld.

Een food concept ontwikkelen, dat doen we graag

Studio Bordewijk/ Food by Design heeft in het verleden al veel food concepten ontwikkeld. Zo hebben we in co-creatie het verspakket van AH helpen ontwikkelen. Wanneer je daarbij de kopieën van Lidl, Jumbo en Plus  optelt, mogen we inmiddels stellen dat het de meest succesvolle food innovatie van de afgelopen 10 jaar is geweest.

Wat is een concept?

Maar wat is nou eigenlijk een concept? Het woord wordt tegenwoordig steeds vaker gebruikt. Een ondernemer zegt niet zomaar een product leveren maar veel liever een concept. Dat klinkt grootser, interessanter en completer. Zelfs een beetje mysterieus. Een eigentijds restaurant is niet gewoon een eetgelegenheid maar ook steeds vaker gebaseerd op een concept. Een filosofie achter het eten, de beleving en de service. Een concept is meer dan een product of kale dienst. Het is een verhaal of een wereld erom heen die zorgvuldig is doordacht en vorm is gegeven. Een concept gaat verder dan een ideetje, het zijn de beste ideeën die na een afvalrace de moeite waard zijn om beter te door denken.

Food_concept_verhaal-story

Een goed food concept vertelt een verhaal.

De fase in een ontwikkelingstraject

Bij professionele innovators en ontwerpers wordt het woord ‘concept’ dan ook vaak gebruikt om aan te geven in welke fase van de ontwikkeling men zit. In de conceptfase zijn we de ideefase gepasseerd. Hier worden de beste ideeën geselecteerd, verder uitgedacht tot een goed samenhangend geheel. In de opleiding industrieel ontwerpen aan de TUDelft moeten studenten altijd verplicht deze fase doorlopen. Na vele ideeën bedacht te hebben in de ideefase, wordt gedoceerd om na selectie altijd de beste drie ideeën een stap verder en concreter uit te werken tot concepten.

Natuurlijk worden er ook veel grappen over concepten gemaakt, zeker wanneer de gebruiker het interessanter probeert te laten lijken dan dat zijn ideetje eigenlijk is. Ook is een concept een heerlijk woord, als men het vaag wil houden wanneer men simpelweg niet weet hoe iets te concretiseren valt. Naast dit ‘misbruik’ van het woord, is het een essentiële stap waarin veel van ‘de magie’ van innovatie plaatsvindt.

De essentie van food design & innovatie

In de conceptfase geschiedt misschien wel de essentie van food design en food design thinking. Met het internet onder handbereik kan tegenwoordig iedereen trends spotten en snelle ideetjes bedenken, maar om vervolgens keuzes te maken, een essentie te bepalen en die op krachtige en unieke wijze tot leven te brengen dat is voor een veel kleinere groep weggelegd.

Conceptontwikkeling kan plaats vinden op product-, dienst-, assortiment- en of merkniveau. Vaak gaan ze hand in hand. Dat is zelfs het beste. De grens is niet precies te trekken. Het zijn in elkaar overvloeiende gebieden, waarbij van project tot project de nadruk kan verschillen.

Basisvisie

Goede concepting begint met een basisvisie. Een visie op een probleem, een overtuiging, een mogelijke oplossing, kenmerkend gedrag waar het toekomstige concept op een relevante manier op kan inspelen. Dat kan heel breed zijn. Van een visie dat het niet eerlijk verdeeld is in de chocoladewereld (Tony Chocolonely), dat er voor niet-alcoholdrinkers geen goed alternatief voor wijn is bij een diner, tot een observatie dat het veel consumenten niet lukt om hun aardappeltje knapperig te krijgen in de oven. Groot of klein, wereldverbeterend of voor het plezier of genot, uit eigen ervaring of naar voren komend in consumentonderzoek: er zijn talloze startpunten. In marktonderzoek en marketing worden dit vaak ‘consumenteninzichten’ genoemd. Kleinere ondernemers en ontwerpers denken vaak uit een persoonlijke ervaring, eigen observaties of overtuigingen. Beiden vormen een prima vertrekpunt om een food concept te ontwikkelen.

De basisvisie van een concept ontstaan vaak in een zorgvuldig ontworpen ideation sessie.

Rijke inspiratie- en ideefase

Om een sterke beginvisie te formuleren is het essentieel om een rijke inspiratiefase en ideefase te doorlopen zoals we die altijd ruimschoots inplannen in onze innovatietrajecten. Daar worden deze visies als ruwe diamanten geboren. In de conceptfase gaan we aan de slag met het slijpen van deze edelstenen. We gaan de visie precies formuleren, relevantie benoemen en vervolgens de essentie bepalen waar het concept om draait. Dat is dé kern van een food concept ontwikkelen. De essentie zegt kort en krachtig wat het bestaansrecht van het product, de dienst, het concept of het merk is. Een goede essentie is in één zin te vatten. Als iemand een half uur nodig heeft om deze uit te leggen, kan je met zekerheid stellen dat het concept nooit krachtig en herkenbaar zal worden.

Concept canvas

Tijdens concept-workshops werken wij met het door ons ontwikkelde conceptcanvas dat op een heldere manier een te creëren concept vangt. De concept-essentie neemt daarbij een centrale plaats in. Zoals gezegd moet deze kort en krachtig te verwoorden zijn. Wanneer de essentie duidelijk is, is het daarna relatief eenvoudig om keuzes te maken over verschijningsvormen. Verschijningsvormen zijn de concrete manifestaties zoals smaken, de vorm, presentatie, verpakking, de naam etc.

Net als bij vele andere vaardigheden, helpt het om ervaring te hebben. Om door vallen en opstaan te leren wat wel én niet werkt. Natuurlijk kun je met deze tips hierboven zelf een heel eind komen, maar merk je nu dat het nog wat aanscherping kan gebruiken óf dat je niet precies weet hoe dit op te starten met een groep collega’s, twijfel dan niet om ons te bellen. We denken graag met je mee wat jouw concept nog nodig heeft. Vanaf het begin of als finishing touch.

Bel of mail Marielle voor jouw food concepting vraag.

 

Image source: unsplash.com

 

Abonneer op de nieuwsbrief van Marielle Bordewijk

Blijf op de hoogte van haar werk en visie over food trends, food design en innovatie in food.